What you get

สิ่งที่ได้รับ

1/3

Photo credit: ©2019 Khao Yai Realty – DO NOT COPY!

Choosing Khao Yai Realty you get an agent that actually lives up here, knows the area very well and have a good network in the community. We advertise frequently in the locally and nationwide with our real estate service. We speak both English and Thai.

 

Each property will be visited by us and pictures taken to our level of quality. Depending on contract we will make a flyer or brochure that we distribute to the visitors of your property. Further your property will be listed on our website and social media such as Facebook and Instagram.

 

Your property will also be listed in a bi-monthly newsletter that we distribute to a selected list of companies in Pakchong who frequently recruit staff to move to Khao Yai.

 

If you make a 'sole contract' with us, we will add sign on property and list your property on several other real estate websites besides our own. This will increase your chance of selling / renting out faster. Kindly be noted that 'sole agent' means you list through Khao Yai Realty only – no private listing will be allowed, nor other phone numbers on the property as it confuses the buyers and renters. 

 

A convenience to the buyer and renter

To attract buyers and renters they will, upon a successful property transfer, receive a password to login where they get 3 months access to all practical information about the local area and suppliers such as; where can I order delivery of drinking water, where do I find an electrician, international school contact etc., all very useful if you just moved to here.

 

การที่เลือก เขาใหญ่ เรียลตี นั้นหมายถึงท่านจะได้นายหน้าที่พำนักอาศัยและชำนาญในพื้นที่เขาใหญ่พร้อมทั้งมีเครือข่ายในชุมชน เราทำการโฆษณาอสังหาริมทรัพย์บ่อยมากทั้งภายในพื้นที่เขาใหญ่และทั่วประเทศ เราสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

ทรัพย์สินทุกหลัง ต้องได้รับการเยี่ยมชมและถ่ายรูปจาก เขาใหญ่ เรียลตี เท่านั้นเพราะจะได้มาตรฐานเดียวกัน ผู้เข้าเยี่ยมชมบ้านทุกหลังจะได้รับ ใบโบชัวร์หรือใบปลิว แล้วแต่สัญญาของทรัพย์นั้นๆ และตัวทรัพย์สินจะได้ทำการโฆษณาลงในเว็บไซต์ www.khaoyairealty.com และสื่อออนไลน์เช่น Facebook และ Instagram.

 

ทรัพย์สินของท่านจะได้ลงในจดหมายประจำเดือนที่ส่งให้แก่บริษัทใหญ่ในเขาใหญ่ ปากช่อง ซึ่งบริษัทต้องการบ้านให้พนักงานอยู่เสมอ

 

หากท่านเซ็นสัญญา"ปิด"กับเรา ทรัพย์สินของท่านจะได้รับการลงโฆษณาในหลายเว็บไซต์ นอกเหนือจากลงในเว็บไซต์ของ เขาใหญ่ เรียลตี และจะมีการปิดป้าย"ขาย"หรือ “เช่า”หน้าตัวทรัพย์สินด้วย ห้ามมีป้ายหรือเบอร์โทรศัพท์อื่นๆมาปิดหน้าตัวทรัพย์สิน นอกจากป้ายของเรา โปรดทำความเข้าใจว่า สัญญาปิด คือให้ เขาใหญ่ เรียลตี ดูแลจัดการทุกอย่างแต่เพียงผู้เดียว

 

สำหรับผู้ซื้อและผู้เช่าที่เซ็นสัญญาแล้ว

หลังจากที่โอนกรรมสิทธิ์หรือเซ็นสัญญาเช่าบ้านเรียบร้อยแล้ว เรามีบริการหลังการขาย คือเรามีข้อมูลที่จำเป็นต่อการเริ่มต้นใช้ชีวิตในเขาใหญ่ เราจะให้ รหัส เข้าสู่ระบบ สามารถใช้ได้ 3เดือน ในนั้นจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ การที่จะสั่งน้ำดื่มได้ที่ไหน การหาช่างไฟฟ้าเพื่อมาซ่อมไฟหรือว่าโรงเรียนนานาชาติอยู่ที่ไหน เป็นต้นและอื่นๆที่มีประโยชน์อีกมากมาย